Alfred Wierusz- Kowalski 1849-1915

Chwilowo niedostępny.

Eliza Ptaszyńska

Monografia artysty autorstwa kustosz Działu Historii Sztuki Muzeum okręgowego w Suwałkach.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena 45 zł

Top