Dom Obrazów

Janina Wierusz- Kowalska

Bogato ilustrowany album twórczości Janiny Wierusz- Kowalskiej. Malarka pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Wśród jej przodków był Alfred Wierusz- Kowalski, urodzony w Suwałkach przedstawiciel tzw. szkoły monachijskiej i honorowy profesor królewskiej Akademii sztuk Pięknych w Monachium.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl, promocja2@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Allegro: https://allegro.pl/oferta/dom-obrazow-12867886974

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 30 zł

Top