Działo się w Suwałkach…

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu poświęconego wydarzeniom i ludziom,
którzy wpisali się w dzieje naszego miasta i regionu.

Tym razem o tradycjach 2 Pułku Ułanów Grochowskich
i podtrzymywaniu pamięci o „białych ułanach” opowie
Stanisław Mackiewicz.

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
środa 30 sierpnia
godzina 17.00

Top