Działo się w Suwałkach…

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
„Działo się w Suwałkach”.

Tym razem o działaniach na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Suwalszczyzny
opowie długoletni wojewódzki konserwator przyrody
i dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego
Zdzisław Szkiruć.

środa 22 listopada, godz. 17.00

Muzeum im. Marii Konopnickiej

Ul. T. Kościuszki 31

Top