Garnizon Suwałki w latach 1921–1939

Krzysztof Skłodowski

Seria: Monografie. Tom 164

Wydawnictwo: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

W okresie międzywojennym Suwałki należały do największych garnizonów Wojska Polskiego. W jego skład wchodziły pułk piechoty, dwa pułki kawalerii, dwa dywizjony artylerii, batalion KOP oraz służby. W książce została omówiona geneza i infrastruktura garnizonu, tworzące go jednostki, przebieg szkolenia i służby, a także oceny dokonywane przez przełożonych. Przedstawiono też prowadzoną przez wojsko działalność oświatową, wychowawczą, kulturalną i rywalizację sportową. Wiele miejsca poświęcono gospodarce w oddziałach, warunkom, w jakich pełniona była służba, oraz dyscyplinie. Choć wojsko spędzało większość czasu w koszarach i na placach ćwiczeń, to liczący blisko cztery i pół tysiąca żołnierzy garnizon wywierał znaczący wpływ na miasto, dlatego ukazano też kontakty wojska z ludnością cywilną oraz jego wpływ na życie gospodarcze, kulturalne, społeczne i towarzyskie Suwałk.

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
promocja2@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81,
16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 60 zł

Aukcja Allegro:https://allegro.pl/oferta/garnizon-suwalki-w-latach-1921-1939-11721236599?order=p&stan=nowe&offerTypeBuyNow=1#

Top