„Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizuje projekt „Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych.

W ramach projektu zrealizowana zostanie wystawa czasowa (wraz z katalogiem) pod tym samym tytułem, której otwarcie nastapi 11 listopada 2015 roku.

Top