Kolejny obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach!

Już wkrótce zbiory malarstwa Muzeum Okręgowego powiększą się o kolejny obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Jest to Wesoła sanna, syg. l. d. A. Wierusz-Kowalski, olej, deska,  26,6 x 31,3 cm. Praca zostanie kupiona dzięki wysokiej ocenie i  pozytywnemu rozpatrzeniu przez Narodowy Instytut Muzeów wniosku złożonego do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Instytucja przyznała Muzeum Okręgowemu w Suwałkach całą wnioskowaną kwotę, czyli 290 000.00 zł. Suma ta pokrywa w całości zakup Wesołej sanny.

Do programu wpłynęło 25 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 16. Kwota dofinansowania przyznana Muzeum Okręgowemu w Suwałkach jest jedną z trzech największych przyznanych w ramach programu.

Praca Alfreda Wierusza-Kowalskiego będzie ósmym dziełem malarza nabytym w ostatnich latach dzięki programom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do suwalskich zbiorów.

Wesoła sanna prezentuje popularny w twórczości malarza motyw przedstawiający wieśniaków mknących saniami po śniegu. 

W tym roku to już po raz drugi Muzeum otrzymało wsparcie finansowe Narodowego Instytutu Muzeów, dzięki któremu zbiory Działu Sztuki powiększyły się o cenny eksponat, którym był Portret Czesława Wierusza-Kowalskiego pędzla Olgi Boznańskiej. Poprzednim razem Muzeum otrzymało całą kwotę potrzebną do zakupu dzieła wysokości 400 000,00 złotych.   

Autorką i realizatorką projektu jest kustosz Eliza Ptaszyńska.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Top