MALARZE POLSCY W MONACHIUM Studia i szkice

552346_378794068866450_1481613417_n

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się w dniach od 5 do 7 maja 2006 roku w Suwałkach. Poświęcona malarstwu polskich monachijczyków za myśl przewodnią miała słowa Olgi Boznańskiej: „Żyję całą duszą malarstwem”.

1) Halina Stępień Odkrywanie Monachium
2) Birgit Jooss Akademia Sztuk Pięknych w Monachium
3) Barbara Ciciora Malarstwo historyczne profesorówe Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium
4) Leon Krempem Glaspalast w Monachium. Rys historyczny
5) Aleksandra Krypczyk Pejzaż w twórczości polskich monachijczyków w drugiej połowie XIX wieku
6) Anna Rossa W stronę światła i koloru. Elementy impresjonistyczne w pejzażach monachijczyków
7) Wiesław Fałtynowicz Kiedy kwitbną sztalugi. Zielnik na obrazach polskich monachijczyków
8) Eliza Ptaszyńska „Monachium pełne rozbitków roku 63-go” (Stefan Żeromski) – powstanie styczniowe w malarstwie polskich monachijczyków
9) Zofia Mocarska-Tycowa Twarze i pejzaże. O powinowactwach literatury realistycznej z malarstwem monachijczyków
10) Jolanta Graczyk „W krzywym zwierciadle” czy „lalka” – w poszukiwaniu kanonu urody kobiecej na obrazach polskich monachijczyków w końcu XIX wieku
11) Zbigniew Fałtynowicz „Pan Tadeusz” w twórczości monachijczyków
12) Irena Olchowska-Schmidt Pochody i powroty – motyw drogi na obrazach Józefa Brandta
13) Tadeusz Matuszczak Czy rozhukana paryska „Czwórka” Józefa Chełmońskiego przycwałowała z Monachium
14) Irena Olchowska-Schmidt Samotny wilk – Alfred Wierusz-Kowalski (1849-1915)
15) Janina Zielińska Juliusz i Wojciech Kossakowie w Monachium
16) Beata Mróz Henryk Szczygliński malarz nieznany – motywy monachijskie w twórczości
17) Andrzej Holeczko-Thiel Znaczenie Monachium jako ośrodka sztuki w XIX wieku na tle wzajemnych relacji pomiędzy Wiedniem, Lwowem i Krakowem
18) Jerzy Malinowski Epilog polskiego życia artystycznego w Monachium 1900-1918

Cena: 15 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Top