Międzynarodowy Dzień Muzeów

W ubiegły piątek podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego dnia Muzeów rozstrzygnięty został konkurs Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich na najważniejsze wydarzenie muzealne 2018 roku w województwie podlaskim „Podlaski Laur Muzealny”, przyznawany w trzech kategoriach: najlepsza wystawa, najlepsze wydarzenie pozawystawiennicze i najlepsza publikacja.

Miło nam poinformować, że wszystkie główne nagrody przypadły pracownikom bądź współpracownikom Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

I tak w kategorii „wystawa” nagrodę główną otrzymała: Eliza Ptaszyńska za wystawę czasową: „Juliusz Kossak 1824-1899 / Wojciech Kossak 1856-1942”. Równorzędną nagrodę w tej kategorii odebrali także Irena Taranta z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz dr Radosław Dobrowolski i dr hab. Mirosława Kupryjanowicz za wystawę plenerową: „Ogród Saski w Supraślu – Topos Miejsca Przyjemnego”.

W kategorii „wydarzenie pozawystawiennicze” wygrał projekt „Suwalszczyzna w drodze do Niepodległej. 1918-1919 – program działań poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę” obejmujący cykl spotów, film i widowisko historyczne oraz cykl zajęć muzealnych, którego pomysłodawcami byli Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski.

W kategorii „Wydawnictwo” nagrodę główną otrzymał Andrzej Matusiewicz za publikację „Dwory na Suwalszczyźnie”, którego wydawcą było Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
To naprawdę duży sukces, który ogromnie nas cieszy i świadczy o tym, że nasza praca znajduje uznanie.

Tego dnia przyznane zostały też wyróżnienia „Przyjaciel Muzeum w Suwałkach”, które w tym roku otrzymali: Fundacja RAFAKO, która wsparła przygotowanie wystawy o Kossakach oraz współpracujące z naszym muzeum od kilku lat Stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa.

 

Top