MKiDN

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało  wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet – „Kolekcje muzealne 2017” kwotę 220 000,00 zł na zakup dwóch obrazów Alfreda Wierusza-Kowalskiego: „Orszak wieśniaków” i „Śmiejąca się dziewczyna”.
Instytucją współfinansującą powiększenie muzealnej kolekcji malarstwa jest Urząd Miasta Suwałki, który wyasygnuje na ten cel 170 000,00 zł.
Drugim wnioskiem, który zyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu z zakresu dziedzictwa kulturowego, priorytet „Wspieranie działań muzealnych 2017”, jest zadanie zatytułowane:  „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 35 000,00 zł.
Urząd Miasta Suwałki  jest instytucją współfinansującą. Przeznaczył na konserwację obrazów 37 000,00 zł. W ramach zadania zabiegom konserwatorskim zostanie poddanych 12 obiektów z muzealnej kolekcji.

Top