„Podlaski Laur Muzealny 2022”- nagroda dla suwalskich muzealników.

12 stycznia 2024 r. w dworze z Bobry Wielkiej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbyła się uroczysta gala konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zarząd Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich pod nazwą „Podlaski Laur Muzealny 2022”.

Wśród laureatów i XXI edycji znaleźli się Magdalena Wołowska-Rusińska (podwójnie) i Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach, którzy odebrali główną nagrodę za wystawę stałą i wydarzenie pozawystawiennicze.

Top