Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów”Europejskie Dni Archeologii 2022, sobota, 18 czerwca, godz. 10.00-16.00

Idea Dni Archeologii narodziła się we Francji, gdzie od 2010 r. organizowane są Narodowe Dni Archeologii. W 2019 r. wydarzenie to zostało zaadaptowane przez inne kraje i odbyło się w 17 państwach europejskich. W związku z rosnącą popularnością i powszechnym pozytywnym odbiorem tego wydarzenia, począwszy od 2020 r. na Starym Kontynencie podczas jednego czerwcowego weekendu każdego roku będą odbywały się Europejskie Dni Archeologii. W 2022 roku będzie to 17-19 czerwca (piątek-niedziela).

Celem imprezy jest zapoznanie społeczeństw ze skarbami dziedzictwa narodowego i tajemnicami zawodu archeologa. Operatorzy wykopalisk, organizacje badawcze, uniwersytety, muzea, laboratoria, stowarzyszenia, archiwa i władze lokalne dokładają starań, aby przybliżyć archeologię i jej zdobycze jak najszerszemu gronu odbiorców. Przygotowują m.in. rekonstrukcje 3D, prezentacje, gry i animacje; organizują warsztaty, wykłady, wystawy i wycieczki oraz podejmują wiele innych działań służących popularyzacji tej dziedziny wiedzy. [Opracowano na podstawie informacji NID w Warszawie, więcej na stronie międzynarodowej: https://journees-archeologie.fr/c-2021/lg-en/poland/Home].

W 2021 roku, do elitarnego grona instytucji i organizacji, które organizują imprezy z okazji EDA, zostało zaproszone Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Mimo obostrzeń pandemicznych, wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Z tego względu w tym roku postanowiliśmy program obchodów jeszcze wzbogacić i przenieść w plener, do Szwajcarii na północnych przedmieściach Suwałk, do rezerwatu „Cmentarzysko Jaćwingów”.

Cmentarzysko kurhanowe w Szwajcarii, należy do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce północno-wschodniej. Wykopaliska przeprowadzone w latach 50. i 60. XX wieku dostarczyły bezcennych znalezisk, prezentowanych
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Podczas imprezy będzie można zapoznać się bliżej z tym niezwykłym odkryciem, dowiedzieć się więcej o Bałtach Zachodnich i Jaćwingach oraz porozmawiać o pracy archeologa. 

Zwiedzanie to nie wszystko. Będzie można także uczestniczyć w warsztatach pradawnych umiejętności:

– wytwarzania naczyń glinianych zarówno na kole garncarskim, jak i starszą techniką lepienia ręcznego,

– dawnego bębniarstwa – wytwarzania bębnów oraz nauki gry na tym instrumencie, znanym od najdawniejszych epok.

Impreza odbędzie się w sobotę, 18 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-16.00 na „Cmentarzysku Jaćwingów”, ul. Studzieniczne za numerem 17, GPS: 54°09’03.8″N, 22°57’38.9″E. Możliwy dojazd i zaparkowanie samochodu, niedaleko przystanek autobusów PGK Suwałki. Dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, tel. 87 5665750.

Prowadzenie: archeolog, Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, przy współpracy Dariusza Pojawy i Krystyny Prawdzik-Pawłowskiej

Organizacja: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Współpraca: Nadleśnictwo Suwałki

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Wstęp bezpłatny, nie ma potrzeby rezerwacji terminów!

Top