Rocznik Augustowsko- Suwalski tom XXII

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl, promocja2@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Allegro: https://allegro.pl/oferta/rocznik-augustowsko-suwalski-tom-xxii-13129576217

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 25 zł

Artykuły i studia:

Andrzej Matusiewicz, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Filipowie w czasach ks. Stanisława Dąbrowskiego (1923-1937).

Tadeusz Radziwonowicz, Wojska sowieckie na Suwalszczyźnie (maj- czerwiec 1945 roku). Przyczynek do genezy obławy augustowskiej.

Komunikaty:

Wojciech Batura, „Hubal” w Puszczy Augustowskiej. Kamyczek do legendy.

Jarosław Schabieński, Tygodnik „Krajobrazy” 1980-1983.

Jarosław Szlaszyński, 1 Pułk Ułanów Królestwa Polskiego w Wiłkowyszkach w latach 1815-1816.

Tomasz Naruszewicz, Funkcjonowanie wielokulturowych osiemnastowiecznych miasteczek na przykładzie Przerośli, Wiżajn, Kalwarii, Wiłkowyszek i Ludwinowa.

Materiały:

[Stanisław Makiel], Kronika wojenna par. filipowskiej , oprac. Andrzej Matusiewicz.

Biogramy:

Paweł Kornacki, Ignacy Pawełko- od partyzanta do kolaboranta.

Krzysztof Skłodowski, Bohaterowie ze skazą. Pogmatwane losy Michała Kupstasa i Adolfa Matukina, podoficerów 41 Suwalskiego Pułku Piechoty.

Recenzje, dyskusje i polemiki:

Wojciech Batura, Księga Pamięci Żydów Gminy Augustowa i okolic.

Wojciech Batura. List do redakcji.

Top