Rocznik Augustowsko-Suwalski tom XXIII

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:

– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50 lub 500 38 14 68
– pocztą elektroniczną – e-mail: promocja@muzeum.suwalki.pl, promocja2@muzeum.suwalki.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Allegro: https://allegro.pl/oferta/rocznik-augustowsko-suwalski-tom-xxiii-12950383002

Realizacja zamówień wpłata na konto Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

Bank Pekao S.A. 93 1240 5211 1111 0000 4922 9815

Cena: 25 zł

Artykuły i studia

Barbara Bojaryn-Kazberuk, „Po obławie. Cierpienia rodzin ofiar Obławy Augustowskiej na podstawie audycji dokumentalnych Alicji Maciejowskiej. Przyczynek do analizy.”

Łukasz Faszcza, „Historia Domu Turka w Augustowie.”

Tadeusz Radziwonowicz, „O rezultatach Obławy Augustowskiej w świetle sowieckich źródeł. Czy generał Abakumow napisał prawdę?”

Marek Sidor, „”Przygotowania do utworzenia męskiej szkoły rolniczej e Sejnach w okresie międzywojennym.”

Komunikaty

Tomasz Naruszewicz, „Nieznane dominikańskie pieczęcie z herbami miasteczka Sejny i konwentu.”

Tomasz Naruszewicz, „Prawa i obowiązki mieszczan Sejn u schyłku XVIII wieku.”

Paweł M. Owsianny, „Stacja hydrobiologiczna w Wigrach (1920-1939). Refleksje nad jej osiągnięciami i znaczenia dla rozwoju hydrobiologii w Polsce.”

Jarosław Schabieński, „Próby odzyskania przez Leona Rechtmana nieruchomości w Augustowie w latach 60. i 70. XX wieku w świetle materiałów SB.”

Materiały

Tadeusz Radziwonowicz, „Statut Fundacji Sztabińskiej świętej pamięci Karola hr. Brzostowskiego.”

Mateusz Ułanowicz, „Nieznana korespondencja autorstwa hrabiego Karola Brzostowskiego, przechowywana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie.”

Biogramy

Krzysztof Skłodowski, „Edmund Łada-Bardowski / Edmundas Bardauskas, nieznany „Wallenrod” powstania sejneńskiego.”

Recenzje i omówienia

Grzegorz Sado, „Leśnictwo i leśnicy Puszczy Augustowskiej na przestrzeni wieków.” (Jacek Łoziński)

Andrzej Matusiewicz, „Sejny. Fakty, mity, zapomnienia.” (Adam Czesław Dobroński)

Listy do redakcji, wspomnienia

Małgorzata Mikos, „Wspomnienie o Witoldzie Urbanowiczu.”

Daniel Paczkowski, „Powstaniec Karol Kamieński z Sejn i losy jego rodziny.”

Michał Krzysztof Wykowski, „Sen pana Myszczyńskiego z lata 1987 roku- wspomnienie.”

Top