Rok Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach

Rok 2024 został ustanowiony przez Radę Miejską w Suwałkach
Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

W ten sposób postanowiono oddać hołd wybitnemu artyście
szkoły monachijskiej w 175 rocznicę urodzin.
Miasto Suwałki, Muzeum Okręgowe w Suwałkach
oraz Fundacja im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego przygotowały szereg atrakcji kulturalnych mających na celu upowszechnienie postaci i dorobku malarza urodzonego w 1849 roku w Suwałkach.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem obchodów
i aktywnego uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach.

Top