Słownik biograficzny oficerów KOP w Suwałkach (1927-1939)

223654_378398518906005_1995109498_nArtur Ochał: Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1927–1939)
Publikacja obejmująca biogramy ok. 150 oficerów służby stałej, oficerów rezerwy i chorążych, w latach 1927–1939 pełniących służbę w Batalionie KOP „Suwałki” oraz Placówce Wywiadowczej KOP nr 1 „Suwałki”.

Objętość 158 stron, ok. 20 fotografii, oprawa twarda, format B5.
Cena: 20 zł

Zamówienia na wydawnictwa Muzeum można składać:
– telefonicznie – Celina Kalejta tel. 087 566 57 50
– pocztą elektroniczną – e-mail: muzsuw@o2.pl
– listownie – Muzeum Okręgowe w Suwałkach ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Realizacja zamówień za zaliczeniem pocztowym (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Top