Stanisław B..

Stanisław Bohusz – Siestrzeńcewicz 1869-1927”

Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz (1869 Niemenczyn koło Wilna–1927 Warszawa). Na wystawie zostaną pokazane obrazy olejne, akwarele, rysunki piórkiem, projekty, studia, ilustracje – różnorodny i  interesujący dorobek artysty wykształconego w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, a następnie w cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 1887-1894, i Akadémie Julian w Paryżu, 1894. Artysta pięć lat, 1895-1900 spędził w Monachium w kręgu artystów skupionych wokół Józefa Brandta. W 1907 roku ponownie osiadł w ukochanym Wilnie, które opuścił, już na zawsze, w 1920 roku.

Twórczość Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza jest różnorodna. Popularność przyniosły mu sceny rodzajowe o motywach zaczerpniętych z życia i obyczajów podwileńskich wsi i miasteczek. Przedstawiał najczęściej jarmarki, wiejskie zaloty, sianokosy, targowanie koni. Wielką popularnością cieszyły się rysunki piórkiem o tej tematyce, wydane dwukrotnie po latach w tekach litografii. W 1900 roku wszedł w nurt sztuki modernistycznej o uniwersalnych tematach. Do najbardziej znanych z tego okresu należą obrazy Gejsza, Impromtu, Mały faun.  W tym czasie stworzył też wiele portretów ziemiaństwa kresowego, których dwory chętnie odwiedzał. W latach 1908-1914 artysta był współtwórcą kabaretu Ach!, którego jednorazowe, coroczne przedstawienia realizowane były dzięki udziale przedstawicieli wileńskiej socjety. W trudnych latach pierwszej wojny światowej twórca malował duże formatami sceny rodzajowe o symbolicznych treściach, np. Uliczka w Wilnie. Stale wracał do ulubionych podwileńskich motywów.

Prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz licznych kolekcji prywatnych.  Część dzieł pochodzi ze zbiorów litewskich. Użyczyli ich Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie, Litewskie Muzeum Narodowe Sztuki w Wilnie, Muzeum Sakralne w Wilnie.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy „Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza”

http://bohusz-wystawa.artekst.pl

Ścieżka edukacyjna „Stanisław Bohusz – Siestrzeńcewicz”

http://bohusz-edu.artekst.pl/index.php?strona=b0

Zaułek wileński ,1897
Przed chatą, 1922
Wystawa realizowana jest dzięki wsparciu programu INTERREG oraz Miasta Suwałki.
Top