Nad Wigrami

Nad Wigrami

Od 24 czerwca do 18 października 2004 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Wigierski Park Narodowy realizowały wystawę Nad Wigrami.
Eksponaty pochodziły ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Suwałkach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Kurii Diecezjalnej w Łomży, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Parafii Rzymskokatolickiej w Wigrach, Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK Oddział w Suwałkach, Wigierskiego Parku Narodowego, kolekcji prywatnej Grzegorza Płatonowa oraz Maciej Ambrosiewicza, Jarosława Borejszo, Zbigniewa Fałtynowicza, Jacka Łozińskiego i Jerzego Sikory.

Scenariusz wystawy: Maciej Ambrosiewicz, Zbigniew Fałtynowicz, Krzysztof Skłodowski

Top