Prusowie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego

Prusowie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego

Od 13 października 2000 roku do 28 lutego 2001 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało wystawę Prusowie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego.
Prezentowane eksponaty pochodziły z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Scenariusz wystawy: A. Bitner-Wróblewska, Grażyna Iwanowska

Top