Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku

Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku

Od 25 kwietnia do 9 czerwca 2003 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie realizowało wystawę Sto najciekawszych odkryć archeologicznych w Chinach w XX wieku.
Eksponaty stanowiły własność Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

Komisarz wystawy i autor scenariusza: Henryk Brandys
Współpraca: Anetta Ejdulis, Renata Maskowicz

Top