W kręgu Wierusza

w_kregu_wieruszaCzasowa wystawa malarstwa polskiego „W kręgu Wierusza” prezentuje wybrane dzieła ze zbiorów działu sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Punktem odniesienia dla ich wyboru był, obecny na ekspozycji tylko jednym dziełem, twórca Napadu wilków. Pokazane prace w dwojaki sposób odwołują się do jego życia i twórczości – poprzez portrety rodzinne i obrazy syna Czesława i wnuczki Joanny oraz dzieła twórców tworzących razem z nim polskie środowisko w Monachium ostatnich dekad XIX i początków XX wieku. Fragment wystawy, na którym pokazane są rodzinne portrety, otwiera wcześniej nie prezentowane publicznie studium Alfreda Wierusza-Kowalskiego (1849–1915) Cyganie. Jest ono symbolicznym przywołaniem postaci malarza.
Alfred Wierusz-Kowalski bardzo rzadko malował portrety, te pokazane na wystawie wyszły spod pędzla Czesława Wierusza-Kowalskiego (1882–1984), jego najstarszego syna, malarza, organizatora szkolnictwa artystycznego i aktywnego uczestnika życia artystycznego w międzywojennym Wilnie. Był on, w przeciwieństwie do swojego ojca, uznanym portrecistą. Na wystawie można zobaczyć Portret matki (Jadwigi z Szymanowskich 1859–1916) i Portret siostry Michaliny. Obok znalazł się potrójny portret: malarza, jego żony i córki autorstwa Ludomira Ślendzińskiego (1889–1980), a wśród innych prac Autoportret Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej (1930–2005). Część rodzinną uzupełniają prace pary artystów, Czesława i Joanny, którzy związani z Wilnem (Czesław) i Paryżem (Joanna), w swojej pracy twórczej odeszli daleko od tematyki i stylistyki dzieł jakże popularnego przodka. Obrazy pokazane na wystawie prezentują najważniejsze nurty ich twórczości, pozwalają umieścić ją w kontekście epoki, w której powstawała, odczytać malarskie fascynacje i cele.

Drugą część wystawy, która prezentuje twórców tworzących wraz z Alfredem Wieruszem-Kowalskim monachijskie środowisko artystyczne rozpoczynają pejzaże i jedyny portret, Portret syna Romana, Romana Kochanowskiego (1857–1945), związanego więziami przyjaźni z rodziną autora Napadu wilków. Muzeum Okręgowe jest właścicielem archiwum i licznych prac Romana Kochanowskiego, stąd tak bogata prezentacja jego twórczości.

Wśród innych artystów związanych z Monachium ze zbiorów muzeum suwalskiego do prezentacji na wystawie wybrano obrazy Władysława Maleckiego (1836–1900), Pejzaż z pasterką w czerwonej spódnicy, Józefa Jaroszyńskiego (1835–1900), Sianokosy, Piotra Stachiewicza (1858–1938), Portret kobiety, Franciszka Streitta (1839–1890), Portret mężczyzny, Stefana Popowskiego (1870–1837), Noc księżycowa nad jeziorem, Zdzisława Suchodolskiego (1835–1908), Trzej królowie oraz depozyt prywatny, obraz Zdzisława Jasińskiego (1863–1932), Chora matka.
Wystawa „Wokół Alfreda Wierusza-Kowalskiego” warta jest uwagi, chociażby z tego powodu, że pokazane na niej prace nie będą mogły być w takim wyborze i kontekście pokazane na przyszłej ekspozycji stałej malarstwa polskiego. Tylko teraz można zobaczyć i porównać ze sobą twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego, pokazywaną na stałej galerii, i prace innych przedstawicieli malarskiego rodu, Czesława Wierusza-Kowalskiego i Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej.

Zapraszamy

Top