XXI PIKNIK KAWALERYJSKI – DNI KAWALERYJSKIE w SUWAŁKACH

W imieniu Muzeum Okręgowego w Suwałkach i GRH „Garnizon Suwałki” zapraszamy na XXI PIKNIK KAWALERYJSKI – DNI KAWALERYJSKIE w SUWAŁKACH 25–26 czerwca 2022 roku. Program, zasady uczestnictwa i regulamin konkursu będą podobne jak w latach ubiegłych. W trakcie Pikniku odbędzie się Konkurs Sprawności Kawaleryjskiej obejmujący kros, konkurs władania szablą i konkurs władania lancą, pokazy historyczne, przemarsze, wieczór kawaleryjski oraz zawody w skokach. Ważną częścią programu będą też uroczystości 100-lecia przybycia do Suwałk na pokojową służbę 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, które organizujemy wspólnie ze Szwadronem Honorowym 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Podobnie jak w latach ubiegłych przewidujemy częściowy zwrot kosztów transportu koni (jego wysokość zależeć będzie jednak od możliwości finansowych i środków, które uda się nam pozyskać od sponsorów). Nie przewidujemy ograniczeń liczby reprezentantów poszczególnych stowarzyszeń/grup biorących udział w zawodach, ale nie wykluczamy, że w miarę napływu zgłoszeń będziemy musieli je wprowadzić. Na wstępne zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. O szczegółowe zgłoszenia zwrócimy się w terminie późniejszym. W zgłoszeniu prosimy o podanie:
1. Nazwy stowarzyszenia/grupy oraz reprezentowanych barw
2. Nazwisk i imion jeźdźców oraz imion koni startujących w zawodach
3. Liczby luzaków i osób towarzyszących
4. Szacunkowych kosztów transportu.
Nie przewidujemy większych zmian w dotychczasowym regulamin konkursu. Jego ostateczną wersję oraz dodatkowe informacje przekażemy po otrzymaniu zgłoszenia.
PRZEKAŻCIE INFORMACJE O PIKNIKU TYM, KTÓRZY U NAS JESZCZE NIE BYLI.
Z kawaleryjskim pozdrowieniem Krzysztof Skłodowski.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: krzysztof.sklodowski@wp.pl

Top