Zakup obrazu Olgi Boznańskiej „Portret Czesława Wierusza-Kowalskiego”.

Wielki sukces Muzeum Okręgowego w Suwałkach !

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało od Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotację wysokości 400 000,00 złotych
na zakup obrazu Olgi Boznańskiej „Portret Czesława Wierusza-Kowalskiego”. Decyzją Dyrektora NIMOZ z dn. 27.04 2023 r. wniosek muzeum złożony do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych” pt. Powiększenie kolekcji „wieruszianów” o obraz Olgi Boznańskiej Portret Czesława Wierusza-Kowalskiego otrzymał pełne dofinansowanie wobec niemożności zapewnienia przez muzeum wkładu własnego.

Do programu zostało złożonych 13 projektów z całego kraju, z czego dofinansowanie otrzymało 9 muzeów. Dofinansowanie otrzymane przez suwalskie muzeum jest największe ze wszystkich przyznanych. Informacja
o dotacji podpisana przez Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr Paulinę Florianowicz dotarła do Muzeum Okręgowego w Suwałkach w dniu wczorajszym.

Autorką projektu i promotorką zakupu obrazu Olgi Boznańskiej jest kustosz Eliza Ptaszyńska prowadząca Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Ponad sto kilkanaście lat Portret Czesława Wierusza-Kowalskiego znajdował się w zbiorach rodzinnych: Czesława, następnie Joanny, jego córki, i wnuka Marka. Wkrótce stanie się własnością suwalskiego muzeum.

A już podczas najbliższej Nocy Muzeów, 13 maja obraz będzie można zobaczyć na salach suwalskiej Resursy…..

 Jerzy Brzozowski

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Top