PROW 2007-2013

Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie

W terminie od 7 października do 2 grudnia 2014 roku Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizowało projekt edukacyjny pod tytułem „Pierwsza wojna światowa na Suwalszczyźnie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top