Projekt Poznawanie zwyczajów i życia codziennego na dawnych ziemiach jaćwieskich poprzez analizę źródeł i pozostałości kultury ludu Jaćwingów i prezentację wystaw archeologicznych

Od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2013 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach uczestniczy w realizacji projektu nr LT-PL/116, finansowanego w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w Działaniu.

więcej >>

Top