Przetargi 2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PZP:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oraz montażu oświetlenia wystaw czasowych w budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Zapytanie ofertowe oświetlenie sal wystaw czasowych w Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Załącznik Nr 1 Formularz oferty oświetlenie sal wystaw czasowych w Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Załącznik Nr 2 Schemat rozmieszczenia szynoprzewodów oświetlenia sal wystaw czasowych

Załącznik Nr 3 Specyfikacja reflektorów LED, szynoprzewodów i czujek ruchu

Protokół z porównania ofert na ośw. czas. do Muzeum im. M. Konopn. DAT.271.ZO.02.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy elektronicznego depozytora kluczy do budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Zapytanie ofertowe depozytor kluczy

Formularz oferty depozytor kluczy

Protokół z porównania ofert na depozytor kluczy do Muzeum im. M. Konopnickiej DAT.271.ZO.01.2018

 

PRZETARGI NIEOGRANICZONE (USTAWA PZP):

Przetarg nieograniczony pn.: ” Wykonanie usług multimedialnych dla Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 7 Wzór umowy 

Dokumentacja opisowa:

Załacznik Nr 8 Szczegółowy opis techniczny usług multimedialnych

Załacznik Nr 8a Szczegółowy opis techniczny przebudowy strony internetowej

Załacznik nr 9 Opis wymaganej zawartości merytorycznej usług

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:
Zbiorcze zestawienie ofert:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia multimedialnego do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia DAT.271.02.2018

 

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa mebli do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach”

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.05.2018

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DAT.271.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Plan zamówień publicznych w 2018 r.

 

 

 

 

 

Top