Tryb podstawowy 2021

Wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Znak postępowania: DAT.TP.270.700.01.2021

Link do postępowania na platformie:

https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=dc0bb8507389e8e9c72ea7a5789fce31c1c00269

Załączniki do SWZ:

Załącznik 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Top