Tryb podstawowy 2021

Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń multimedialnych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

.

.

.

.

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy komercyjnej pod adresem:

https://www.soldea.pl/epz/epz/tablica.php

Wykonawca, aby prowadzić korespondencję z Zamawiającym jak: złożenie oferty, uzupełnianie dokumentów czy zadanie pytania (pytania można również przesyłać na adres: przetargi@muzeum.suwalki.pl), musi zarejestrować się na ww. platformie komunikacyjnej. Rejestracja oraz korzystanie z niej jest bezpłatne dla Wykonawców. 

Link do postępowania na platformie Soldea EPZ:

https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s=dc0bb8507389e8e9c72ea7a5789fce31c1c00269&idPostepowania=1140

.

WYKONANIE FILMÓW, ANIMACJI I ŚCIEŻEK DŹWIĘKOWYCH NA POTRZEBY WYSTAWY STAŁEJ W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

Znak postępowania DAT.TP.272.700.02.2021

.

Wykonanie filmów, animacji i ścieżek dźwiękowych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach DAT.TP.272.700.01.2021

Dostawa i uruchomienie sprzętu multimedialnego wraz z wykonaniem i uruchomieniem kontentu na potrzeby wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy komercyjnej pod adresem:

https://www.soldea.pl/epz/epz/tablica.php

Wykonawca, aby prowadzić korespondencję z Zamawiającym jak: złożenie oferty, uzupełnianie dokumentów czy zadanie pytania (pytania można również przesyłać na adres: przetargi@muzeum.suwalki.pl), musi zarejestrować się na ww. platformie komunikacyjnej. Rejestracja oraz korzystanie z niej jest bezpłatne dla Wykonawców. 

Link do postępowania na platformie:

https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s=dc0bb8507389e8e9c72ea7a5789fce31c1c00269&idPostepowania=872

Wykonanie wystawy stałej w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Znak postępowania: DAT.TP.270.700.01.2021

Link do postępowania na platformie:

https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=dc0bb8507389e8e9c72ea7a5789fce31c1c00269

Załączniki do SWZ:

Załącznik 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Top